Αρχική | Εταιρία | Επικοινωνία
Εκκλησιαστικά Κτίρια : Ξυλόγλυπτα - Αφαίρεση Χρωματικών Επιστρώσεων
ΔΕΙΓΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ)
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
Προηγ. 1 2 3 4 Επόμ.