Αρχική | Εταιρία | Επικοινωνία
Εκκλησιαστικά Κτίρια : Ξυλόγλυπτα - Καθαρισμός και Συντήρηση από Σαράκι
ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟ ΤΕΜΠΛΟ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟ ΤΕΜΠΛΟ
ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟ ΤΕΜΠΛΟ
ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟ ΤΕΜΠΛΟ
ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ
ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ
Προηγ. 1 2 Επόμ.