Αρχική | Εταιρία | Επικοινωνία
Εκκλησιαστικά Κτίρια : Ξυλόγλυπτα - Αποκατάσταση
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΑΡΑΚΙ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΑΡΑΚΙ
Προηγ. 1 Επόμ.