Αρχική | Εταιρία | Επικοινωνία
Εκκλησιαστικά Κτίρια : Τοιχογραφίες - Συντήρηση / Αποκατάσταση
ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΟΡΟΦΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΟΡΟΦΗΣ
Προηγ. 1 2 3 Επόμ.